Tento kroužek je určen dětem ve věku 6 až 8 let (1. až 3. třída ZŠ) a je zaměřen na pokusy z oblasti přírodních věd, techniky a rozvoje logiky:
– děti si pokusy samy odzkouší, osahají – pomocí zážitku si budují poznání,
– hravá forma aktivit přizpůsobena věku dětí,
– všechny pokusy jsou bezpečné.

Místo: ZŠ Ostrava, Matiční 5, Ostrava – kroužek bude probíhat v budově na ulici 30. dubna 20/1453
Den, čas: úterý od 14:20 do 15:20 (první lekce 3.10.2023)
Cena: 1650 Kč za pololetí (15 lekcí), v ceně jsou zahrnuty všechny pomůcky a materiály, které budou děti na jednotlivé lekce potřebovat

Přihláška

Kroužek Zažij a poznej! Ostrava